Generalforsamling i Byens hus 2020

I henhold til vedtægter indkaldes der hermed til generalforsamling / fællesmøde i “Byens Hus – Mørke”.

Onsdag d. 26-8-2020 kl. 19,00 i Byens Hus, Ebeltoftvej, 8544 Mørke

Dagsorden i.h.t. vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens årsberetning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Byens Hus.
  4. Valg til bestyrelsen for Byens Hus Mørke..
  5. Valg af revisor.
  6. Fastsættelse af årligt medlemskontingent for Byens Hus.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

 

Fællesmøder er åbne for alle  i Mørke lokalområde, men stemmeret har alene medlemmer.

Forslag til generalforsamlingen kan sendes til formanden på byenshus@8544moerke.dk senest 12-8-2020.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Rasmus Scharling Toft
Formand