Velkommen til Online Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling foregår pga Covid 19 situationen online.

En stor del af bestyrelsen er samlet i Byens hus og vil gennemføre en generalforsamling hvor du er meget velkommen til at deltage via ZOOM.

Du skal bruge følgende link: https://us02web.zoom.us/j/9998887914

Generalforsamlingen starter kl 19.00. Vi anbefaler at du logger på i GOD TID så vi er sikker på at alt virker som det skal.

Du kan allerede logge på kl 18.30

Dagsorden

Her er Byens Hus Vedtægter

Fællesmøder er åbne for alle i Mørke lokalområde, men stemmeret har alene medlemmer.

Velkomst ved formanden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse.
 • Fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Forslag til vedtægtsændringer: Honorar til bestyrelsen
 • Valg til bestyrelsen: På valg er; Rasmus Scharling Toft, Helge Randsbæk, Rie Sørensen (Alle modtager genvalg).
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen: Nina Lauridsen
 • Valg af revisor: Tom Pedersen genopstiller ikke, vi har tilbud fra en revisor til at udføre arbejdet, med mindre en i Mørke tilbyder at være det frivilligt.
 • Eventuelt.

Du er meget velkommen til at deltage via ZOOM.

Du skal bruge følgende link: https://us02web.zoom.us/j/9998887914

Generalforsamlingen starter kl 19.00. Vi anbefaler at du logger på i GOD TID så vi er sikker på at alt virker som det skal.

Du kan allerede logge på kl 18.30

Tjek gerne ind i mødet i god tid. Afstemninger sker virtuelt.